Mezinárodní kineziologická konference a polyelektromyografický workshop s mezinárodní účastí.

středa 27. březen 2019, 13:12

pořádaná Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s Katedrou přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého V Olomouci 

se uskuteční dne  10.4.2019 v čase 9:30 - 17:00 v posluchárně Dětské kliniky („Rotunda“) Fakultní nemocnice Olomouc. 

 

Program akce:

Registrace účastníků: 9:30-9:50

Kineziologická konference: 9:50-12:00

 • Efektivita rehabilitace chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě aspektem povrchové elektromyografie
  PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.
 • Efekty funkční elektrostimulace na spastickou chůzi
  MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA

 • Vliv představy na kvalitu pohybu v obraze polyEMG a akcelerometrie
  Bc. Hana Ondráčková

 • Změna EMG nálezu v léčbě nervových paréz pomocí elektroakupunktury
  MUDr. Peter Olšák
 • Hodnocení efektivity interevenčních rehabilitačních postupů
  MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
 • Gait assessment in elderly using inertial sensors
  Mgr. Lucie Bizovská
 • Effect of sensorimotor insoles on lower limbs muscles activity
  Mgr. Ondřej Laštovička
 • Analysis of trunk acceleration during running
  Mgr. Zděněk Svoboda, Ph.D.

Polyelektromyografický workshop: 12:45-17:00

 • Praktický workshop bude vedený

  Prof. Jim Richards (Professor in Biomechanics, Department of Allied Health Professions Unit at the University of Central Lancashire, Preston, United Kingdom)

  Thomas Cole (Delsys Company, Europe, Manchester, United Kingdom)

 

Doplňující informace


Vstup na konferenci i workshop je zdarma.

Konferenční příspěvky budou v českém a anglickém jazyce. Workshop bude v anglickém jazyce.

V pauze mezi workshopem a konferencí bude zajištěno drobné občerstvení.

Další rozprava nad možnostmi měření a analýz pohybu bude možná po skončení konference v neformálním prostředí.

Prosíme všechny zájemce o účast na konferenci, aby napsali organizátorům akce
na maily: barbora.kolarova@upol.cz nebo tomas.klein@hepy.cz.

 

Ke stažení:
Program konference

Program - polyEMG workshop

Info - Delsys Europe Workshop - Olomouc

Těšíme se na Vás

Za organizační tým

PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.
Ústav fyzioterapie
Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci