FZV jednala o spolupráci se zástupci britské Northumbria University

Alison Steven a Peta Jane Greaves z Northumbria University s přednostkou Ústavu ošetřovatelství FZV UP Danielou Bartoníčkovou (uprostřed). Foto: archiv D. Bartoníčkové
Pondělí 6. listopad 2023, 10:00 – Text: David Kresta

Po roce se do Olomouce, tentokrát na půdu Filozofické fakulty UP,  vrátili hosté z britské Northumbria University - profesorka Alison Steven a docentka Peta Jane Greaves. Expertky z oblasti ošetřovatelství přijaly stejně jako vloni úlohu mentorů na konferenci studentů doktorského oboru Ošetřovatelství. Během svého nabitého programu se setkaly rovněž s několika zástupci vedení Fakulty zdravotnických věd UP. Probíraly se možnosti výměny studentů i propojení vědecko-výzkumných aktivit.

O odlišnostech i spojnicích ve studijních programech, ale rovněž o možnosti návštěvy simluačního centra na britské univerzitě hovořila s Alison Steven a Petou Jane Greaves přednostka Ústavu ošetřovatelství FZV UP Daniela Bartoníčková. „Nalezli jsme také vzájemná témata ve vědecko-výzkumné činnosti, zejména bezpečnost pacientů, kvalita ošetřovatelské péče, personální zabezpečení sester a mnohé další,“ uvedla Daniela Bartoníčková.

Proděkan a ředitel Centra vědy a výzkumu FZV UP Ondřej Holý diskutoval s oběma hosty projektové příležitosti a propojení vědecko-výzkumných aktivit k nalezení společných cílů v rámci této činnosti a net-working. Projekt Aplikace optimalizované well-being strategie u zdravotníků představila jeho řešitelka, zástupkyně přednostky Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP Simona Dobešová Cakirpaloglu. „Hovořily jsme rovněž o možné návštěvě zástupců našeho ústavu na Northumbria University či o uspořádání společného workshopu. Velmi si vážíme této spolupráce, v níž vidíme do budoucna prospěch jak v oblasti výuky, tak i výzkumu," zdůraznila Simona Dobešová Cakirpaloglu.

„Velmi rád bych za sebe a své kolegy poděkoval paní docentce Heleně Kisvetrové, která pozvala tak významné zahraniční hosty na olomouckou univerzitu. Věřím, že síť naší spolupráce bude díky zrealizovaným setkáním z řad zástupců fakulty ještě více protkána společnými vizemi nejen z oblasti vědecko-výzkumné, ale i dalších oblastí," shrnul děkan FZV UP Jiří Vévoda. Návštěva v rámci programu Erasmus, kterou uspořádaly Fakulta zdravotnických věd a Filozofická fakulta, byla organizována a financována z Programu na podporu strategického řízení VŠ Fakulty zdravotnických věd.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)