Den otevřených dveří na FZV - 4. 12. on-line

Čtvrtek 3. prosinec 2020, 14:17

Fakulta zdravotnických věd UP


Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech všeobecná sestra, porodní asistent/ka, radiologický asistent/ka, fyzioterapeut/ka, zdravotnický záchranář/ka, ergoterapeut/ka, pediatrická sestra, a zdravotnický manažer/ka v prezenční nebo kombinované formě.

PROGRAM ONLINE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. prosince 2020, 9:00–10:00; 11:00-12:00; 13:00-14:00

Virtuální program FZV UP nabízí tři hodinové streamy, ve kterém se dozvíte informace přímo od zdroje – v hlavním informačním bloku s proděkanem a vedoucí studijního oddělení a studenty FZV UP.  Můžete se také na své dotazy ptát v chatu dané aplikace.

Stream 1:

9:00-10:00 (Meeting ID: 990 1517 8073 )
https://cesnet.zoom.us/j/99015178073

Stream 2:

11:00-12:00 (Meeting ID: 937 8331 8921 )
https://cesnet.zoom.us/j/93783318921

Stream 3:

13:00-14:00 (Meeting ID: 990 1548 8630 )
https://cesnet.zoom.us/j/99015483630

 

Další den otevřených dveří se bude konat v sobotu 16. ledna 2021.

Zpět