Celostátní studentská konference 2021 - Pardubice

Pátek 9. duben 2021, 12:32

Pozvánka na

XV. Celostátní studentskou vědeckou konferenci
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,

která se bude konat dne

22. dubna 2021.

Konference se bude konat online.

Předpokládaná doba trvání konference:                8:00 - 16:00

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.

Registrační poplatek pro studentskou konferenci nebyl stanoven.

K aktivní účasti se mohou přihlásit studenti bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Na konferenci jsou vítáni všichni studenti a akademičtí pracovníci!

Zpět