Úřední deska

Oznámení

17. 5. 2021

Zvláštní volební komise Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého pro volby děkana FZV UP na svém zasedání 17.5.2021 ověřila dorazivší návrhy na kandidáty na děkana FZV UP. V souladu s usnesením o...

7. 1. 2021

Dnem 8. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP: R-B-19/19-N02 – Novela č. 2 – Cestovní náhrady        Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N02.pdf

24. 1. 2020

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“ Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02...

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017
FZV-A-17-03-ÚZ02 Volební řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-17-04-ÚZ01 Jednací řád AS FZV UP č. FZV-A-17-04-ÚZ01- úplné znění 29.5.2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015
FZV-A-11-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FZV UP - úplné znění 4.2.2011

Vnitřní norma

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-MP-20-01 Metodický pokyn - účty externistů na FZV 23.10.2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1.9.2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.3.2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15.9.2016
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1.9.2016
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14.10.2015
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2.7.2014
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FZV UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-VZ-2020 Výroční zpráva FZV za rok 2020 1.1.2021
FZV-VZ-2019 Výroční zpráva FZV za rok 2019 1.1.2020
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1.1.2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1.1.2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1.1.2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1.1.2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1.1.2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1.1.2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1.1.2012

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Vědecká rada

Archiv úřední desky