Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.
 2. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).
 3. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 4. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.

Pozvánky k zápisu

Bakalářské studijní programy – prezenční forma studia:

 • Všeobecné ošetřovatelství – 1. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím  A – M)
 • Všeobecné ošetřovatelství – 2. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím N – Ž)
 • Porodní asistence
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnické záchranářství
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Ergoterapie
 • Ochrana a podpora zdraví

Bakalářské studijní programy – kombinovaná forma studia:

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Zdravotnické záchranářství
 • Ochrana a podpora zdraví

Navazující magisterské studijní programy – prezenční forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

Navazující magisterské studijní programy – kombinovaná forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví