Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Výroční zpráva za rok 2015 a podmínky přijímacího řízení pro rok 20107/2018 byly hlavními tématy posledního zasedání senátu fakulty zdravotnických věd v tomto akademickém roce. Senátoři se také...
Mezi pěti desítkami nových profesorek a profesorů, kteří v aule pražského Karolina obdrželi jmenovací dekrety, jsou také gynekolog Martin Procházka a speciální pedagog Jan Michalík z Univerzity...
Efektivně, přehledně a jednoduše – to je princip, na kterém funguje univerzitní elektronický Helpdesk. Dosavadní praxe, kdy zaměstnanci univerzity mohli přes tento systém zadat požadavek a viděli,...
Na pozvání Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd přijela do Olomouce skupina dvaceti studentek a akademických pracovnic z Hogeschool PXL v belgickém Hasseltu. Návštěva navázala na...
Zcela ojedinělý studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci nabízí ještě pro následující akademický rok fakulta zdravotnických věd. Otevírá jej jako jediná v České republice. Dodatečné...
Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti zdravotnické angličtiny je jedním z prvních výstupů mezinárodního projektu Healthcare English Language Programme (HELP), na jehož řešení se podílí fakulta...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017: studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci.
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv