Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Nabídka kurzů pro zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích.
Studentům medicíny i fakulty zdravotnických věd, lékařům i nelékařským profesím ve zdravotnictví je určeno druhé rozšířené vydání knihy Resuscitace, na níž se podíleli odborníci z lékařské fakulty i...
Doplňovací volby do studentské komory akademického senátu fakulty zdravotnických věd proběhnou ve dnech 6. a 7. listopadu. Včera o tom rozhodli senátoři na svém prvním zasedání v tomto akademickém...
Rektor Jaroslav Miller vyhlásil druhý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP). Zájemci do ní mohou přihlásit projekty, které podpoří práci...
Téměř dvě stovky studentů nejmladší fakulty Univerzity Palackého letos úspěšně ukončily svá studia a převzaly vysokoškolské diplomy. Slavnostní promoční sliby skládali čerství magistři a bakaláři...
Termíny kurzů: 12. – 16. ledna 2015 (1. kurz), závěrečná zkouška 19. 1. 2015 a 8. – 12. června 2015 (2. kurz), závěrečná zkouška 15. 6. 2015
Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci na jednání dne 2. 10. 2014 vyhlásil doplňující volby na uvolněné místo jednoho senátora z řad studentů FZV.