Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Na pozvání Ústavu porodní asistence fakulty zdravotnických věd přijela do Olomouce skupina dvaceti studentek a akademických pracovnic z Hogeschool PXL v belgickém Hasseltu. Návštěva navázala na...
Zcela ojedinělý studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci nabízí ještě pro následující akademický rok fakulta zdravotnických věd. Otevírá jej jako jediná v České republice. Dodatečné...
Moderně vybavené pracovny, učebny a studovny začali od začátku letního semestru využívat studenti a pedagogové fakulty zdravotnických věd. Všechna její pracoviště našla zázemí v rekonstruované budově...
Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti zdravotnické angličtiny je jedním z prvních výstupů mezinárodního projektu Healthcare English Language Programme (HELP), na jehož řešení se podílí fakulta...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017: studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci.
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv