Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Od začátku tohoto týdne sídlí studijní oddělení fakulty zdravotnických věd v přízemí budovy „starých“ Teoretických ústavů lékařské fakulty. Z dosavadního působiště na třídě Svobody se do...
Fakulta zdravotnických věd rozšířila své zahraniční kontakty. Nejnovější spolupráci navázala s prešovskou Fakultou zdravotnických odborov. Smlouva vznikla z popudu rektorů obou univerzit, kteří před...
Konference Profesionalita v ošetřovatelství II. se uskutečnila 21. května 2015 v Olomouci jako společný projekt Ústavu ošetřovatelství Jeseniovy lékařské fakulty v Martine, Lékařské fakulty Ostravské...
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv