Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Schválením dílčích volebních komisí zahájily přípravy na volby do „velkého“ senátu fakulty lékařská a zdravotnických věd. Jejich senátoři o nich rozhodli na svých jednáních tento týden.
Prvního března se vedení fakulty zdravotnických věd ujme její staronový děkan Jaroslav Vomáčka. Jmenovací dekret mu dnes dopoledne předal rektor Jaroslav Miller, a potvrdil tak jeho znovuzvolení do...
Do fáze pilotního testování vstoupil mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), který se zaměřuje na tvorbu moderních výukových opor pro zvýšení komunikačních schopností v...
Od 27.2. do 10.3. 2017 lze nominovat kandidáty pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.
Fakulta zdravotnických věd, projekt HELP v rámci programu Erasmus+ pořádají ve spolupráci se Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků konferenci s...
Využíjte nabídky kurzů interkulturní komunikace v cizích jazycích zaměřených na komunikaci v profesním prostředí. - angličtina, němčina, francouzština, španělština
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2016/2017.
Projekt HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, vstoupil do své další fáze. Po analýze potřeb v oblasti jazykového vzdělávání a tvorbě výukových materiálů...

Archiv zpráv