Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Časopis Profese on-line (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz je recenzovaný odborný vědecký časopis, který je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České...
Od začátku letního semestru začne knihovna fakulty zdravotnických věd nabízet své služby na nové adrese. Její knihovní fond se přestěhoval do prostor oborové knihovny lékařské fakulty v nové dostavbě...
Nabídka kurzů pro zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích.
Do činnosti nově vzniklého Dobrovolnického centra olomoucké fakultní nemocnice se od října zapojili první studenti Univerzity Palackého. Malým i dospělým pacientům pomohou překonat náročné období...
Dne 21. 5. 2015 se bude konat v prostorách hotelu Hesperia v Olomouci konference "Profesionalita v ošetřovatelství II", kterou pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci ve...