Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Akademičtí pracovníci fakulty zdravotnických věd mohou poprvé získat ocenění za zvýšení kvalifikace a významnou publikační činnost. Ceny udělí děkan na základě žádostí, které lze zasílat do konce...
Nabídka kurzů pro zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích.
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP, Ústav ošetřovatelství FZV UP a Ústav fyzioterapie FZV UP pořádá konferenci Edukace pro zdraví - veřejné obhajoby a prezentace edukačních prací pro...
Výsledky doplňujících voleb do AS FZV UP v Olomouci, které se konaly 6. a 7. listopadu 2014, naleznete v zápise.
Po roce Spolek mediků opět připravuje akci "Neznáš-nezachráníš!" (pod záštitou MUDr. Jana Strojila) určenou všem studentům LF (všeobecné a zubní lékařství) a FZV.