Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Časopis Profese on-line (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz je recenzovaný odborný vědecký časopis, který je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České...
Čtvrtým dnem dnes pokračuje série přednášek a workshopů, které pro olomoucké akademiky a studenty připravil významný evropský odborník v oboru biomechaniky James Richards z britské University of...
Univerzita Palackého pokračuje v podpoře cyklistiky jako prostředku pro aktivní mobilitu. Na všechny fakulty rozmístila servisní nářadí a pumpy a připravuje vytvoření sítě servisů se zvýhodněnou...
Hlasy všech svých přítomných členů vyjádřil akademický senát fakulty zdravotnických věd podporu vědeckým radám Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. K rozhodnutí prezidenta republiky...
Nové poznatky o vzdělávání všeobecných sester v Evropě, výměna zkušeností a prohloubení odborné angličtiny byly hlavním přínosem týdenního studijního pobytu, který v dubnu absolvovala čtveřice...
Nabídka kurzů pro zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích.
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv