Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Na Univerzitě Palackého bude možné začít využívat k připojení na internet novou WiFi síť. Ke stávajícímu systému eduroam přibude WiFi síť nazvaná UPOL.
Podruhé ve své dosavadní historii ocenila fakulta zdravotnických věd autory významných publikací. Hned dvojnásobnou Cenu děkana za rok 2015 získal neurolog David Školoudík, vědecký pracovník Ústavu...
Moderně vybavené pracovny, učebny a studovny začali od začátku letního semestru využívat studenti a pedagogové fakulty zdravotnických věd. Všechna její pracoviště našla zázemí v rekonstruované budově...
Ve všech ukazatelích vzrostla pro letošní rok státní dotace pro fakultu zdravotnických věd. Její rozpočet se tak ve srovnání s loňskem zvýšil o více než milion korun. Návrh, který předložil děkan...
Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti zdravotnické angličtiny je jedním z prvních výstupů mezinárodního projektu Healthcare English Language Programme (HELP), na jehož řešení se podílí fakulta...
Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd pořádá Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky, který proběhne dne 13. 5. 2016 v BEA Campusu Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc.
Konference Profesionalita v ošetřovatelství II. se uskutečnila 21. května 2015 v Olomouci jako společný projekt Ústavu ošetřovatelství Jeseniovy lékařské fakulty v Martine, Lékařské fakulty Ostravské...
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv