Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Ceny rektora Univerzity Palackého oceňují nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké (článek v odborném tisku) práce a sportovní výkony. Nejlepší studenti získají finanční odměnu. Přihlášky je možné...
Univerzita Palackého má komplexně zpracovaný jednotný vizuální styl. Dostupný je na webové adrese vizual.upol.cz.
Do činnosti nově vzniklého Dobrovolnického centra olomoucké fakultní nemocnice se od října zapojili první studenti Univerzity Palackého. Malým i dospělým pacientům pomohou překonat náročné období...
Akademičtí pracovníci fakulty zdravotnických věd mohou poprvé získat ocenění za zvýšení kvalifikace a významnou publikační činnost. Ceny udělí děkan na základě žádostí, které lze zasílat do konce...
Studijní oddělení FZV oznamuje, že z provozních důvodů bude v období od 23. prosince 2014 do 2. ledna 2015 uzavřeno.
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti výběrové řízení na místa studentských pedagogických...
Dnem 2. prosince 2014 nabývá účinnosti rozhodnutí děkana FZV č. FZV-RD-2/2014 - Děkanské volno dne 2. 1. 2015 na FZV UP