Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Více než sedm stovek přihlášek obdržela přírodovědecká fakulta ve druhém kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v polovině července. Přijímací zkoušky proběhnou na přelomu srpna a září. Do konce...
Téměř dvě stovky studentů nejmladší fakulty Univerzity Palackého letos úspěšně ukončily svá studia a převzaly vysokoškolské diplomy. Slavnostní promoční sliby skládali čerství magistři a bakaláři...
Fakulta zdravotnických věd vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro studium navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie. Zájemci se mohou hlásit do konce července, přijímací zkoušky se uskuteční...
Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních oborů na FZV UP se uskuteční dne 9. září 2014 v aule Právnické fakulty UP, Tř. 17. listopadu 8 v Olomouci.
v měsících červenec a srpen: pondělí a čtvrtek 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 v oboru Fyzioterapie
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti výběrové řízení na místa studentských pedagogických...
5. květen je významným dnem pro porodní asistentky, neboť na toto datum připadá tzv. Mezinárodní den porodních asistentek!
Výsledky budou oficiálně potvrzeny Hlavní volební komisí poté, co uplyne lhůta pro podávání stížností na průběh voleb (18. 4.), resp. poté, co bude o všech případných stížnostech Hlavní volební...
(European Network for higher Education in Nursing Intensive Programme)