Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Využití ošetřovatelských diagnóz a hodnotících nástrojů v klinické praxi bylo tématem přednáškového dne, který pro studenty i odborníky z praxe připravila fakulta zdravotnických věd. Hlavním záměrem...
Centrum vědy a výzkumu fakulty zdravotnických věd se stane součástí Ústavu ošetřovatelství. Děkanův návrh potvrdil fakultní akademický senát. Schválil také změny ve složení Vědecké rady a...
Fakulta zdravotnických věd rozšířila své zahraniční kontakty. Nejnovější spolupráci navázala s prešovskou Fakultou zdravotnických odborov. Smlouva vznikla z popudu rektorů obou univerzit, kteří před...
Ústav společenských a humanitních věd FZV UP a Ústav ošetřovatelství FZV UP pořádá konferenci Edukace pro zdraví - veřejné obhajoby a prezentace edukačních prací pro laickou a profesionální klientelu
Studenti, učitelé, dobrovolníci! Srdečně Vás zveme na kurz Zdravotník zotavovacích akcí v termínu 11. - 15. ledna 2016.
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv