Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Ve čtvrtek 8. října 2015 se na Teoretických ústavech Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila před posluchárnou zaplněnou akademickými pracovníky a studenty Fakulty zdravotnických...
Ve středu 14. října 2015 v 9:00 hodin v učebně č. 7, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Tř. Svobody 8, 3. NP, se uskuteční přednáška Dr. Nancy Preston, expertky v oblasti paliativní péče z...
Ústav porodní asistence ve spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klinikou LF UP pořádají dne 6. listopadu 2015 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 7. ročník konference s...
Aktuální trendy v biomechanice, neurofyziologii a neuropsychologii nabídne program multioborové konference Neurorehabilitace chůzí, kterou ve dnech 1. a 2. října v Olomouci uspořádá Ústav...
Členy akademické obce Univerzity Palackého se dnes stali noví posluchači fakulty zdravotnických věd. Imatrikulační sliby složili studenti prvních ročníků bakalářských, magisterských a doktorských...
Studenti, učitelé, dobrovolníci! Srdečně Vás zveme na kurz Zdravotník zotavovacích akcí v termínu 11. - 15. ledna 2016.
Studijní oddělení FZV je dne 9. října uzavřeno z důvodu konání promocí absolventů fakulty.
Validační známky se budou vydávat v budově Zbrojnice od 12. 10. 2015 do 30. 10. 2015.
Jedním z prvních výstupů projektu HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, byla analýza potřeb ve vzdělávání v oblasti zdravotnické angličtiny.

Archiv zpráv