Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Na konci července se definitivně uzavřela druhá kola přijímacího řízení na cyrilometodějské teologické fakultě a fakultě zdravotnických věd. Zájemce o vybrané studijní obory čekají přijímací zkoušky...
Více než sedm stovek přihlášek obdržela přírodovědecká fakulta ve druhém kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v polovině července. Přijímací zkoušky proběhnou na přelomu srpna a září. Do konce...
Téměř dvě stovky studentů nejmladší fakulty Univerzity Palackého letos úspěšně ukončily svá studia a převzaly vysokoškolské diplomy. Slavnostní promoční sliby skládali čerství magistři a bakaláři...
Fakulta zdravotnických věd vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro studium navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie. Zájemci se mohou hlásit do konce července, přijímací zkoušky se uskuteční...
Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních oborů na FZV UP se uskuteční dne 9. září 2014 v aule Právnické fakulty UP, Tř. 17. listopadu 8 v Olomouci.
v měsících červenec a srpen: pondělí a čtvrtek 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00