Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Stávající děkan fakulty zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka předstoupil před akademickou obec s koncepcí rozvoje fakulty na roky 2017 – 2021. Jako jediný kandidát na děkanskou funkci v příštích...
O znovuzvolení do čela Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého bude jako jediný kandidát usilovat současný děkan Jaroslav Vomáčka. Rozhodly o tom návrhy, které mohla akademická obec podávat...
Fakulta zdravotnických věd se připravuje na třetí děkanské volby ve své historii. Nového děkana nebo děkanku pro funkční období 2017 – 2021 zvolí senátoři na konci ledna příštího roku. Návrhy na...
Do fáze pilotního testování vstoupil mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), který se zaměřuje na tvorbu moderních výukových opor pro zvýšení komunikačních schopností v...
Nabídka studia na Univerzitě Palackého se v akademickém roce 2017/2018 rozšíří o nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Přihlášky přijímá do konce února příštího roku Fakulta zdravotnických věd...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2016/2017.
Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci přijal na svém zasedání dne 10.11.2016 usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP v Olomouci na funkční období 2017 -...
Projekt HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, vstoupil do své další fáze. Po analýze potřeb v oblasti jazykového vzdělávání a tvorbě výukových materiálů...
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá kurz „Zdravotnická angličtina“ Kurz je určen pro studenty, mentory či...

Archiv zpráv