COVID-19

Pokyny pro studenty

12. ledna 2022

Povinné očkování studentů FZV UP

Vážené studentky, Vážení studenti,

dne 10. 12. 2021 ve Sbírce zákonů byla publikována novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. V §10a upravuje zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Z této vyhlášky vyplývá pro studenty FZV UP všech bakalářských a magisterských nelékařských programů povinnost podrobit se do 28. února 2022 tomuto očkování.

Povinné očkování proti nemoci covid-19 je podmínkou pro absolvování praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Praxe v nemocničních a sociálních zařízeních je povinnou součástí výuky v těchto studijních programech.

Odkaz na Sbírku zákonů:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-537#p10a

Odkaz na metodiku MŠMT:
https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-k-povinnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19-pro-skoly-zaky-a-studenty/

 

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. Mgr. Anita Můčková, Ph.D.
děkan proděkanka pro studium a CŽV
Fakulty zdravotnických věd Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci Univerzity Palackého v Olomouci

 

Koordinátor COVID-19 na FZV

Mgr. Anita Můčková, Ph.D.

Kontakt: 

e-mal: anita.muckova01@upol.cz  
tel: 58 563 2826

V případě, že jste pozitivně testováni, neprodleně tuto informaci zašlete na email anita.muckova01@upol.cz. Zároveň doporučuji informovat osoby, s nimiž jste byli v rizikovém období v užším kontaktu.

Praktická výuka studentů FZV UP

Příjezdy ze zahraničí

Vyplněný formulář zasílají:

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatřeních jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)