Informace pro nepřijaté uchazeče

Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Odvolání se podává písemně, zasílá se na adresu fakulty. Pro podání odvolání můžete využít formulář, který naleznete níže.

Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. Jako doplňující kritérium při stejném bodovém zisku mohou být zohledněny výsledky z předchozího studia, účast v soutěžích apod. Všechny skutečnosti uvedené v odvolání je třeba doložit. V případě, že bylo důvodem pro nepřijetí ke studiu nesplnění požadavků přijímací zkoušky (nikoliv kapacitní důvody), je možné odvolání vyhovět pouze tehdy, pokud uchazeč v odvolání prokáže, že požadavky přijímací zkoušky splnil.

Odvolací řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno na počátku měsíce září 2023 rozhodnutím rektora UP.  Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek.

Adresa pro doručení odvolání:

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)