Základní informace

Fakulta zdravotnických věd
Děkanát, Hněvotínská 976/3
775 15 Olomouc
tel./fax: 585 632 852
e-mail: romana.koudelkova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je nejmladší fakultou olomoucké univerzity. Fakulta v době vzniku měla šest ústavů, nyní ji tvoří osm ústavů a pracovišť. Jsou to:

Fakulta zdravotnických věd nabízí bakalářské, navazující magisterské studijní programy a doktorský studijní program.

Bakalářské studijní programy:

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnický záchranář

Magisterské navazující studijní programy:

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Doktorské studium:

 • Ošetřovatelství