Den otevřených dveří

Den otevřených dveří dne 15. ledna 2022 proběhne online formou v podobě streamu, ve kterém budou představeny jednotlivé studijní programy fakulty, a v jehož průběhu bude možné pokládat dotazy prostřednictvím chatu.

Odkaz na Zoom Meeting FZV:

https://cesnet.zoom.us/j/95148941392
Meeting ID: 951 4894 1392

Časový harmonogram Dne otevřených dveří FZV:

Upozorňujeme, že uvedené časy zahájení představení jednotlivých studijních programů jsou orientační, jednotlivé bloky na sebe budou plynule navazovat, tj. v průběhu streamu může dojít k časovému posunu. Dotazy bude možné prostřednictvím chatu pokládat do 13:00.

Stream

09:00 Představení fakulty – úvodní slovo proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
09:15 Představení studijních programů garantovaných Ústavem ošetřovatelství:
Všeobecné ošetřovatelství - balakářské studium
Pediatrické ošetřovatelství - bakalářské studium
Specializace v ošetřovatelství – navazující magisterské studium
09:45 Představení studijních programů garantovaných Ústavem klinické rehabilitace:
Ergoterapie – bakalářské studium
Fyzioterapie – bakalářské studium
Physiotherpy – bakalářské studium v anglickém jazyce
Aplikovaná fyzioterapie – navazující magisterské studium
10:15 Představení studijních programů garantovaných Ústavem porodní asistence:
Porodní asistence – bakalářské studium
Intenzivní péče v porodní asistenci – navazující magisterské studium
10:45 Představení studijních programů garantovaných Ústavem radiologických metod:
Radiologická asistence – bakalářské studium
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – navazující magisterské studium
11:15 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického záchranářství a intenzivní péče:
Zdravotnické záchranářství – bakalářské studium
11:45 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví:
Ochrana a podpora zdraví - bakalářské studium
Organizace a řízení ve zdravotnictví - navazující magisterské studium
12:15 Administrativa a průběh přijímacího řízení
(informace k podávání přihlášek, průběhu a vyhodnocení přijímacích zkoušek apod.)

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)