Periodikum Profese Online

Časopis Profese online

šéfredaktor: prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
zástupce šéfredaktora: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
výkonná redaktorka: Bc. Irena Voříšková

vstupní informace: Periodikum je publikováno ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého a za podpory Profesní a odborové organizace zdravotnických pracovníků od roku 2008. Je řazeno v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik České republiky a je indexováno v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky. Je určeno profesionálům v oborech ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a všech specializací ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj vědní a teoretické báze všech zdravotnických oborů.

více informací na: profeseonline.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)