Centrum praxí a praktické výuky

Náplní Centra praxí a praktické výuky nelékařských zdravotnických programů, které bylo zřízeno 1. 1. 2022, je zajištění administrace odborných praxí a stáží s poskytovateli zdravotních služeb a zajištění provozu odborných učeben.

Veškeré informace k praxím a stážím naleznete zde:

 Odborná praxe

  • informace o školeních bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO),
  • postup při zajištění odborné praxe,
  • zdravotnická zařízení se kterými má FZV UP uzavřenu smlouvu o realizaci odborné praxe,
  • další dokumenty vztahující se k odborné praxi,
  • postup při poranění během plnění odborné praxe,
  • aktuální informace o stavu ve zdravotnických zařízeních z pohledu plnění odborné praxe.

Odborné učebny jsou určeny pro praktickou výuku, kde se studenti nelékařských zdravotnických programů učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče. Na speciálních modelech si studenti v rámci výuky i při samostudiu procvičují základní činnosti a dovednosti, které využijí nejen během plnění praxe, ale také při poskytování první pomoci. Na figurínách, které simulují přirozené podmínky, si mohou studenti vyzkoušet například obvazové techniky, péči o rány, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, katetrizaci močového měchýře, nebo použití elektrokadiografu.

Cílem FZV UP a tedy i Centra praxí a praktické výuky je trvalé zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na zkvalitnění vzdělávací činnosti ve vazbě na nové aktuální poznatky z odborné praxe a posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění studentů nelékařských zdravotnických programů v praxi.

Personální obsazení

Pověřená ředitelka centra
Mgr. Blažena Ševčíková, Ph.D.  blazena.sevcikova@upol.cz  58 563 2829
Sekretářka
Hana Horáková  hana.horakova04@upol.cz  58 563 2836

Úřední hodiny

Pondělí / Monday      

10:00 – 11:00

13:00 – 14:00

Středa / Wednesday 

10:00 – 11:00

13:00 – 14:00

Pátek / Friday            

10:00 – 11:30

13:00 – 14:00

V pátek 3. 6. 2022 dovolená sekretariátu CPPV.

 

Plánovaná dovolená sekretariátu CPPV za kalendářní rok 2022

od 4. 7. do 8. 7. 2022
od 5. 8. do 12. 8. 2022
od 22. 8. do 26. 8. 2022
od 27. 12. do 29. 12. 2022

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)