Centrum vědy a výzkumu

Centrum vědy a výzkumu se zabývá kvantitativním i kvalitativním výzkumem v nelékařských zdravotnických oborech a podílí se částečně také na výzkumu v lékařských a jiných vědních oborech. Pracovníci Centra vědy a výzkumu rozvíjí vědní směry v nelékařských zdravotnických oborech a jejich aktivity jsou zaměřeny na projektovou, výzkumnou, publikační a expertní poradenskou činnost. Náplní Centra vědy a výzkumu, které bylo založeno 1. 7. 2013, je také zdokonalování vědecko-výzkumných kompetencí akademické obce FZV a vedení výzkumu postgraduálních studentů.

Personální obsazení

Ředitel centra
doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.  ondrej.holy@upol.cz  58 563 2818
Zástupce ředitele centra
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2861
Sekretářka centra
Mgr. Pavlína Krystýnová  pavlina.krystynova@upol.cz  58 563 2827

Ostatní členové

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.  vladimir.janout@upol.cz  58 563 2803
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.  helena.kisvetrova@upol.cz  58 563 2805
RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.  eva.reiterova@upol.cz  58 563 2803
MUDr. Petr Hubáček, MBA  petr.hubacek@upol.cz  
MUDr. Jarmila Kohoutová  jarmila.kohoutova@upol.cz  
MUDr. Martin Roubec, Ph.D.  martin.roubec@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Petr Ambroz, Ph.D.  petr.ambroz@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.  katerina.langova@upol.cz  58 563 2120
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.  radka.filipcikova@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.  ondrej.machaczka@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.  anna.zatloukalova@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Petra Krulová  petra.krulova@upol.cz  58 563 2803
Bc. Monika Hubáčková  monika.labonkova@upol.cz