Psychologická poradna

pro studenty FZV UP v Olomouci

Poradna nabízí bezplatné poradenství v otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních.

Poradenské služby jsou poskytovány v rozsahu 2 hodiny měsíčně (poslední pondělí v měsíci 14.00 – 16.00)
pracovníky Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP v Olomouci.

Poradenské služby poskytují klinické a poradenské psycholožky:

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
 

Možnost objednání na adrese:  sarka.vevodova@upol.cz