Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FZV UP dne 3. prosince 2021 proběhne online formou v podobě dvou obsahově totožných streamů – viz odkaz k přihlášení níže:

Odkaz na Zoom Meeting FZV:

https://cesnet.zoom.us/j/91848688511
Meeting ID: 918 4868 8511

Časový harmonogram Dne otevřených dveří FZV:

Upozorňujeme, že uvedené časy zahájení představení jednotlivých studijních programů jsou orientační, jednotlivé bloky na sebe budou plynule navazovat, tj. v průběhu streamu může dojít k časovému posunu. V průběhu streamu bude možné pokládat dotazy prostřednictvím chatu.

Stream 1

08:30 Představení fakulty – úvodní slovo proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
08:40 Představení studijních programů garantovaných Ústavem ošetřovatelství:
Všeobecné ošetřovatelství
Pediatrické ošetřovatelství - bakalářské studium
Specializace v ošetřovatelství – navazující magisterské studium
09:00 Představení studijních programů garantovaných Ústavem klinické rehabilitace:
Ergoterapie
Fyzioterapie – bakalářské studium
Aplikovaná fyzioterapie – navazující magisterské studium
09:15 Představení studijních programů garantovaných Ústavem porodní asistence:
Porodní asistence – bakalářské studium
Intenzivní péče v porodní asistenci – navazující magisterské studium
09:30 Představení studijních programů garantovaných Ústavem radiologických metod:
Radiologická asistence – bakalářské studium
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – navazující magisterské studium
09:45 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického záchranářství a intenzivní péče:
Zdravotnické záchranářství – bakalářské studium
10:00 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví:
Ochrana a podpora zdraví - bakalářské studium
Organizace a řízení ve zdravotnictví - navazující magisterské studium
10:15 Administrativa a průběh přijímacího řízení
(informace k podávání přihlášek, průběhu a vyhodnocení přijímacích zkoušek apod.)

Stream 2

11:00 Představení fakulty – úvodní slovo proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
11:10 Představení studijních programů garantovaných Ústavem ošetřovatelství:
Všeobecné ošetřovatelství,
Pediatrické ošetřovatelství - bakalářské studium
Specializace v ošetřovatelství – navazující magisterské studium
11:30 Představení studijních programů garantovaných Ústavem klinické rehabilitace:
Ergoterapie,
Fyzioterapie – bakalářské studium
Aplikovaná fyzioterapie – navazující magisterské studium
11:45 Představení studijních programů garantovaných Ústavem porodní asistence:
Porodní asistence – bakalářské studium
Intenzivní péče v porodní asistenci – navazující magisterské studium
12:00 Představení studijních programů garantovaných Ústavem radiologických metod:
Radiologická asistence – bakalářské studium
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – navazující magisterské studium
12:15 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického záchranářství a intenzivní péče:
Zdravotnické záchranářství – bakalářské studium
12:30 Představení studijních programů garantovaných Ústavem zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví:
Ochrana a podpora zdraví - bakalářské studium
Organizace a řízení ve zdravotnictví - navazující magisterské studium
12:45 Administrativa a průběh přijímacího řízení
(informace k podávání přihlášek, průběhu a vyhodnocení přijímacích zkoušek apod.)