Etická komise

Zasedání Etické komise

Další zasedání Etické komise proběhne 11. 1. 2022 (další pak v měsíci červnu a říjnu 2022).

Žádosti zasílejte nejpozději do 10. 1. 2022 do 10:00 hod 1× elektronicky na dagmar.pesatova@upol.cz a 1x v tištěné formě na adresu:

Etická komise FZV UP v Olomouci,
Dagmar Pešátová,
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc.

Složení Etické komise

Administrativní pracovník etické komise
Dagmar Pešátová,  dagmar.pesatova@upol.cz  58 563 2823

Akademický pracovník - předsedkyně komise - Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  lenka.mazalova@upol.cz  

Bez pracovního vstahu k FZV UP v Olomouci
Mgr. Petra Řeháková  petra.rehakova@fnol.cz  

Akademický pracovník - Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV UP v Olomouci
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  

Akademický pracovník - Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D.  petr.konecny@upol.cz  

Bez zdravotnického vzdělání a bez odborné vědecké kvalifikace
PhDr. Iva Tenorová  i.tenorova@seznam.cz