Ediční činnost

Dokumenty

Ediční plány

Zápisy komise

Rok 2020

Rok 2019

 • zápis z 28. 11. 2019
 • příloha č. 1 - prodejnost publikaci stav skladu 10.2019
 • příloha č. 2 - edicni plán 2019 - plnění
 • příloha č. 3 - edicni plán 2020

Rok 2018

Rok 2017

 • zápis z 15. 12. 2017
 • příloha č. 1 - plneni Edičního plánu FZV 2017
 • příloha č. 2 - edicni plán 2018
 • příloha č. 3 - obchodní marže 10.2017
 • příloha č. 4 - WOS 2016 - seznam zařazených k 21.11.2017
 • příloha č. 5 - seznam navrzenych publikaci na zaslani do WOS v roce 2017

Rok 2016

 • zápis z 23. 11. 2016
 • příloha č. 1 - Prodejnost publikací
 • příloha č. 2 - Plnění Edičního plánu na rok 2016
 • příloha č. 3 - navržený ediční plán na rok 2017
 • příloha č. 4 - schválený ediční plán na rok 2017
 • příloha č. 5 - predátorské časopisy

Směrnice ediční činnosti UP

Ediční komise

Administrativní pracovník ediční komise
Mgr. Lenka Stloukalová  lenka.stloukalova@upol.cz  58 563 2880
Ústav společenských a humanitních věd
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.  sarka.vevodova@upol.cz  58 563 2863
Ústav radiologických metod
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA.  jaroslav.vomacka@upol.cz  58 844 3480
Ústav porodní asistence
Mgr. Štěpánka Bubeníková  stepanka.bubenikova@upol.cz  58 563 2812
Centrum vědy a výzkumu
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.  helena.kisvetrova@upol.cz  58 563 2805
Ústav ošetřovatelství
Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.  sarka.sanakova@upol.cz  58 563 2820
Ústav fyzioterapie
Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.  barbora.kolarova@upol.cz  776 752 416
Ústav zdravotnického managementu
Doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2861
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811