Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Přihlášení do programů CŽV probíhá prostřednictvím Portálu CŽV od 10. června 2024 do 1. září 2024.

Pro akademický rok 2024/2025 se otevírají tyto programy celoživotního vzdělávání:

V případě, že počet přihlášek překročí kapacitu programu CŽV, je rozhodujícím kritériem pro zařazení do programu CŽV počet bodů dosažený v rámci přijímací zkoušky. Úhrada za účast v programu CŽV činí v závislosti na studijním programu 70.000,- Kč až 95.000,- Kč. Nejzazší termín pro zaplacení je 3. září 2024 po obdržení potvrzení o přijetí do programu CŽV a výzvy k zaplacení. Po úspěšném absolvování programu CŽV mají účastníci CŽV možnost pokračovat ve studiu jako studenti příslušného akreditovaného studijního programu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Sehnálková
Tel. 585 632 840
e-mail: lucie.sehnalkova@upol.cz

Programy celoživotního vzdělávání podpořené v rámci projektu Národního plánu obnovy pro vysoké školy

Fakulta zdravotnických věd realizuje následující programy celoživotního vzdělávání podpořené v rámci projektu "Vzdělávání na UP 22+ edUP" Národního plánu obnovy pro vysoké školy:

Kurz Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence
Kurz Prohlubování kompetencí zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, který se skládá ze čtyř částí:

Kurz Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty
Kurz Přístrojová rehabilitace I.
Kurz Physical assessment by nurses

Programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy

Fakulta zdravotnických věd realizuje programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy (např. rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kurz Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání, přípravné kurzy pro uchazeče o studium akreditovaných studijních programů atd.)

Programy CŽV mimo akreditované studijní programy jsou vyhlašovány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz).

 

Kontaktní osoba:

Lenka Kubíčková, DiS.
Tel. 585 632 879
e-mail: lenka.kubickova@upol.cz

Aktuálně vyhlášené programy CŽV na Univerzitě Palackého v Olomouci naleznete zde:
https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)