Profesionalita v ošetřovatelství III

pondělí 4. červen 2018, 11:35

Ve čtvrtek 24. května 2018, se v rámci oslav 10. výročí založení naší fakulty  se uskutečnila konference s mezinárodní účastí pod názvem Profesionalita v ošetřovatelství III.

Konferenci pořádal Ústav ošetřovatelství FZV  spolu s Ústavem ošetrovatel´stva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Bratislave a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Organizačními partnery byly Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

Konferenci zahájil děkan FZV doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA a prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., z Ústavu ošetrovatel´stva JLF UK v Bratislave. Jednání probíhalo v areálu FN Olomouc v prostorách Moresovy posluchárny a Centra praktických dovedností.

Setkání se zúčastnilo přes 90 účastníků a aktivně bylo prezentováno více jak 45 odborných sdělení.

Tematické zaměření konference bylo stanoveno v souladu s aktuální problematikou v oblasti ošetřovatelství a ošetřovatelské praxe. V úvodu účastníky zaujala zvaná přednáška JUDr. Karla Vítka o právních a etických aspektech v ošetřovatelské péči s přesahem péče v rámci EU. Dalšími tématy byla oblast vědy a výzkumu-excelence v ošetřovatelství, ošetřovatelské praxe založené na důkazech a klinického výukového prostředí ve vzdělávání zdravotníků. Na konferenci byly prezentovány také studentské vědecké práce a projekty. Diskutovanými byly příspěvky, které se týkaly validizace hodnotících nástrojů v ošetřovatelské péči a jejich využití v prostředí klinické praxe v ČR. Paralelní pohledy na důstojnost u seniorů a pacientů s chronickým onemocněním byly sdíleny s kolegy ze Slovenska. Bohatá diskuze probíhala v sekci věnované prostředí klinické praxe při výuce studentů ošetřovatelství. Zvláště byly diskutovány otázky týkající se etických aspektů a empatie, dále edukační činnosti všeobecné sestry. Na závěr konference proběhla panelová diskuze posterové sekce.  

Evaluace účastníků konference byla velice pozitivní, konference byla hodnocena jako přínosná, zvláště příspěvky v rámci témat, na vysoké úrovni, profesionální.

Děkujeme všem za pozitivní atmosféru na konferenčním jednání a těšíme se na další setkání.

 

Autor: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

 

Zpět