Pohybrady 2021

Čtvrtek 14. říjen 2021, 13:23

Všem studentkám a studentům FZV UP Olomouc, kteří se podíleli a aktivně se zapojili do organizace edukační akce "Pohybrady" patří velké poděkování. Tato akce proběhla ve dnech 24. 9. a 25. 9. 2021 na přírodním koupališti Poděbrady. Aktivity, které podporují zdravý životní styl jsou součástí programu, který pořádá Fakultní nemocnice Olomouc. Úkolem zdravotníka není pouze podpora pacienta v nemoci, ale také prevence a hledání cesty ke zdraví. Tyto aktivity by měly být součástí vzdělávání zdravotníka 21. století.

Fotogalerie: Pohybrady_2021

Zpět