Mladí vědci z Evropy a USA se v Olomouci setkali s uznávanými odborníky v oblasti měření pohybu

Jeden z prvních interaktivních seminářů vedl Anatol Feldman z University of Montreal.
Foto: Velena Mazochová
středa 6. červen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Ojedinělou příležitost setkat se s předními zahraničními experty nabídla mladým vědcům a doktorandům mezinárodní konference Motor Control Summer School, věnovaná problematice měření pohybu. V Olomouci ji poprvé uspořádala International Society of Motor Control. Na organizaci se podílely Oddělení rehabilitace olomoucké fakultní nemocnice a Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd. 

Program konference tvořily interaktivní semináře, přednášky a diskuze s uznávanými odborníky z  univerzitních pracovišť v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu nebo v Itálii. „Letní škola je každoroční mezioborové setkání odborníků, považovaných za ´ikony´ ve svém oboru. Je určena mladým začínajícím vědcům nebo doktorandům, kteří se zabývají měřením pohybu v různých souvislostech – od různých oblastí sportu přes kinantropologii, kineziologii až po fyzioterapii nebo neurovědy,“ objasnila Petra Bastlová ze spolupořádající fakulty zdravotnických věd. 

V pořadí již 15. ročník letní školy přilákal na pět desítek účastníků z Polska, Velké Británie, Španělska, USA, Ruska nebo Turecka. Z Univerzity Palackého nabídky využili mladí akademičtí pracovníci a doktorandi z fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury se zaměřením na fyzioterapii, rehabilitaci, kinantropologii nebo biomechaniku. „Multidisciplinární problematika řízení pohybu se týká systému, kterým mozek organizuje svaly. Sledujeme procesy, při kterých impuls vzniklý v mozku prochází do svalů a zajímá nás, které konkrétní svaly se při tom zapojují a jak,“ popsala Petra Bastlová.

K rozhodnutí o uspořádání letní školy v Olomouci přispěly podle ní především dosavadní kontakty s vůdčí osobností International Society of Motor Control Markem Latashem z Penn State University. „Profesor Latash se věnuje zejména výzkumu motorické synergie, tedy řízení pohybu a pohybových funkcí, a je autorem řady významných publikací. Společně jsme se setkali na několika odborných akcích včetně konference, kterou jsme před několika lety na fakultě zdravotnických věd pořádali v rámci jednoho z projektů vědy a výzkumu. Jsme poctěni, že z těchto opakovaných setkání vzešla myšlenka, že bychom mohli spolupořádat další ročník letní školy právě v Olomouci,“ uvedla Petra Bastlová. 

Jak doplnila, ojedinělost olomoucké akce spočívá i v přístupu přednášejících, kteří se o své poznatky přijeli podělit bez nároku na honorář. „Hlavním motivem je pro ně snaha vzdělávat mladé vědce, kteří budou daný obor dále rozvíjet,“ doplnila Petra Bastlová.

Zpět