Zahraniční stáže

Možnost stipendia

Podmínky finanční podpory zahraniční mobility studentů FZV

Finanční podpora formou stipendia je podporována za těchto podmínek:

  • Zahraniční mobilita musí být absolvována v rozsahu: Minimálně 4 týdny (30 kalendářních dní) maximálně 8 týdnů
  • Stipendium bude poskytnuto, pouze pokud mobilita není financována z žádného jiného grantu

Před odjezdem student doloží na zahraniční oddělení

  1. Potvrzení o akceptaci stáže - Letter of admission
  2. Vypracovaný a podepsaný studijní plán
  3. Žádost o poskytnutí mimořádného stipendia
  4. Nahlásí reference zahraničního oddělení FZV délku mobility
  5. Souhlas příslušného zahraničního koordinátora ústavu s výjezdem

 

Po návratu student doloží

Na zahraničním oddělení:

  1. Potvrzení o absolvování stáže a její délce
  2. Závěrečnou zprávu z pobytu

Garantovi stáže příslušného studijního programu:

  1. Potřebné doklady pro uznání stáže

 

Výše finanční podpory

Mimořádné stipendium: 2 000 Kč/ týden a 200 Kč/den nad rámec celých týdnů.

Příklad:

Pokud činí délka mobility např. 5 týdnů a 3 dny, v tomto případě bude stipendium činit 2 000 Kč x 5 týdnů + 3dny x 200 Kč = 10 600 Kč

Stipendium bude poskytnuto po návratu ze zahraniční mobility a doložení výše uvedených dokladů.

 

Cestovní pojištění

Povinnost přihlašovat se před cestou mají všichni studenti UP.

Více informací o cestovním pojištění

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)