Doktorské studium

Obecné informace k doktorskému studiu

Na Fakultě zdravotnických věd jsou v současné době akreditovány dva doktorské studijní programy, a to Ošetřovatelství a Ochrana a podpora zdraví. Studijní programy je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Náplň každého programu je definována studijním plánem, který obsahuje seznam všech předmětů daného studijního programu spolu s kreditovými požadavky. Každý student je povinen si studijní plán nastudovat a rozvrhnout si dle něj svůj individuální studijní plán (ISP) po konzultaci se svým školitelem. Vzor individuálního studijního plánu je ke stažení na stránkách příslušného doktorského studijního programu. ISP je jednou z požadovaných dokumentů při zápise do studia.

Aktuality

Podávání projektu

V rámci fakulty se v otázce projektů a projektových výzev obracejte na referentku pro vědu a výzkum FZV.
Bližší informace o možnostech podávání projektů naleznete na webových stránkách Projektového servisu UP. O aktuálních projektových výzvách rovněž informuje pravidelný newsletter pro doktorské studenty zasílaný na univerzitní emailové adresy doktorských studentů. Užitečné informace můžete také nalézt v Centrální evidenci projektů (CEP) v záložce CEP.

Publikování odborných článků, kapitol a monografií

Student se školitelem konzultuje a společně připravuje veškeré publikační výstupy související se studiem. Student uvádí školitele jako spoluautora všech svých publikačních výstupů a danou publikaci vždy uvádí s afiliací na Centrum vědy a výzkumu FZV UP (v anglickém jazyce uvedeno jako Science and Research Centre). Tyto výstupy má následně povinnost vkládat do OBD dle uvedených Pokynů, aby byla sledována kvalita publikační a příslušnost k doktorskému studijnímu programu a jeho oborové radě.
Student je taktéž povinen zřídit si personální identifikátor ORCID ID a uvádět jej u publikací a ostatních výsledků vědy a výzkumu, kde je to umožněno.
Doporučujeme se seznámit také se systémem zařazení časopisů dle kvartilů a způsobech vyhledávání odborných časopisů a publikování.
Studenti mohou využít také rešeršní a poradenské služby Knihovny FZV UP. Univerzitní knihovna Zbrojnice rovněž poskytuje rešeršní a bibliograficko-informační služby spolu se vzdělávacími semináři pro postgraduální studenty a zaměstnance UP zdarma.
Užitečné informace můžete také nalézt v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) na webových stránkách v záložce RIV.

Zahraniční mobilita

Pokud plánujete výjezd do zahraničí, vyplňte Formulář pro evidenci výjezdu a zašlete jej referentce zahraničního oddělení pro evidenci výjezdu ve STAGu. Studenti UP mají rovněž možnost využít cestovního pojištění UP.
V případě zájmu o zahraniční mobilitu (studijní pobyt, letní školu či výzkumný pobyt) navštivte webové stránky oddělení mezinárodní spolupráce UP, kde se dozvíte bližší informace o typech zahraničních programů, možnostech financování zahraniční mobility a cestovním pojištění pro studenty a zaměstnance UP.
Užitečné rady naleznete také na webových stránkách doktorského studia UP, sekce Věda a výzkum.

Další příležitosti

Pro informace o dalších příležitostech a zajímavých nabídkách navštivte webové stránky doktorského studia UP. Studenti mohou dále využít vzdělávacích kurzů pro studenty a zaměstnance UP v rámci programů CŽV a vzdělávacích a rozvojových akcí Kariérního centra UP.

Výroční zpráva

Na konci každého akademického roku student DSP odevzdává výroční zprávu shrnující splněné studijní výsledky daného období. Mezní termín pro splnění studijních výsledků je uveden v harmonogramu akademického roku na webových stránkách FZV. Výroční zprávu se všemi náležitostmi uvedenými v Pokynech k výroční zprávě student odevzdá studijní reference DSP.

Pokyny k výroční zprávě

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)