Kontakty

Proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci
 
Referentka zahraničního oddělení
Ing. Irena Jedličková  irena.jedlickova@upol.cz  58 563 2857
Ústav fyzioterapie
Mgr. Marek Tomsa  marek.tomsa@upol.cz  58 844 3348
Ústav ošetřovatelství
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.  lenka.satekova@upol.cz  58 563 2821
Ústav porodní asistence
Mgr. Štěpánka Bubeníková  stepanka.bubenikova@upol.cz  58 563 2812
Ústav radiologických metod
Marie Pavlíková  marie.pavlikova@upol.cz  58 844 3485