Poplatky a Stipendia

Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/98 Sb.

  •  za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 4 Statutu UP činí 20.000,- Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia.

Poplatek může být snížen nebo prominut na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod.

  • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) při použití elektronické přihlášky 690,- Kč.

Poznámka: Každý student, který má finanční závazek vůči fakultě,  zjistí  informace potřebné k provedení  platby  po přihlášení se na Portál UP (portal.upol.cz) - Studium a výuka - Moje studium - Moje údaje.

Další informace  včetně odpovědí na často kladené otázky naleznete na: