Bakalářské a magisterské studium

Informace pro studenty

  • Brožura FZV pro ak. rok 2021/2022 (členění fakulty, kontakty, studijní plány)

Studijní plány

Akademický rok 2021/2022

Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy

Požadované počty kreditů

Bakalářské studijní programy

Ergoterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 52     60
2. 51 18* 9* 60
3. 50     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Fyzioterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 51     60
2. 51 18* 9* 60
3. 51     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Ochrana a podpora zdraví – prezenční/kombinované studiu

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 55 5 - 60
3. 56 4 - 60
Celkem 169 11 - 180

 

Pediatrické ošetřovatelství - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 55 5 - 60
Celkem 171 9 - 180

 

Porodní asistence - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 54 4   60
2. 53 4 8* 60
3. 55 2   60
Celkem 162 10 8 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Porodní asistentka - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 54 3 3 60
2. 55 2 3 60
3. 56 1 3 60
Celkem 165 6 9 180

 

Radiologická asistence - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 59     60
2. 50 10* 4* 60
3. 57     60
Celkem 166 10 4 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Všeobecné ošetřovatelství - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 56 4 - 60
2. 57 3 - 60
3. 57 3 - 60
Celkem 170 10 - 180

 

Všeobecná sestra - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 174 6 - 180

 

Zdravotnické záchranářství - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty 1. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 174 6 - 180

 

Zdravotnický záchranář - prezenční studium (platné pro studenty 2. a 3. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 59 1 - 60
2. 59 1 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 176 4 - 180

 

Navazující magisterské studijní programy

Aplikovaná fyzioterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 56 6* 6* 60
2. 52     60
Celkem 108 6 6 120

*za celou dobu dvouletého studia

 

Intenzivní péče v porodní asistenci - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 59 1 0 60
2. 59 1 0 60
Celkem 118 2 0 120

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

Vysvětlivky ke studijnímu plánu

Rozsah hodinZakončení
Spočet vyučovacích hodin za semestrZpzápočet
Tpočet vyučovaných týdnů za semestrKokolokvium
Dpočet vyučovaných dnů za semestrZkzkouška
Szvstátní závěrečná zkouška
Doporučený semestrDoporučený rok
ZSzimní semestr stanovuje nejnižší možný studijní ročník,
LSletní semestr od kterého lze předmět zapsat
Kredity - počet kreditů, které student absolvováním předmětu získá

Rozvrhy

Akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Ergoterapie 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Fyzioterapie 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Ochrana a podpora zdraví 1.ročník    
Pediatrické ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Porodní asistence 1.ročník 2.ročník  
Porodní asistentka     3.ročník
Radiologická asistence 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník  
Všeobecná sestra     3.ročník
Zdravotnické záchranářství 1.ročník    
Zdravotnický záchranář   2.ročník 3.ročník
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Ochrana a podpora zdraví 1.ročník    
Porodní asistence 1.ročník 2.ročník  
Porodní asistentka     3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník  
Všeobecná sestra     3.ročník
Zdravotnické záchranářství 1.ročník    
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie 1.ročník 2.ročník  
Intenzivní péče v porodní asistenci 1.ročník 2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1.ročník 2.ročník  
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.ročník 2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1.ročník 2.ročník  
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci 1.ročník 2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1.ročník 2.ročník  
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.ročník 2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1.ročník 2.ročník  

Bakalářské a diplomové práce

Poskytnutí informací pro studijní účely ve FN Olomouc

Žádost o poskytnutí odborných informací či dotazníkové šetření lze provést pouze se souhlasem vedoucího pracoviště a se schválením náměstkyně nelékařských oborů nebo vedoucí Odboru kvality, bez tohoto schválení není možno sběr dat či shromažďování odborných informací na jednotlivých pracovištích provádět. Formulář žádosti:

V případě, že v rámci sběru dat bude žadatel nahlížet do zdravotnické dokumentace, musí být v každé dokumentaci založen formulář:

Podrobné informace naleznete zde:

https://www.fnol.cz/poskytnuti-informaci-pro-studijni-ucely