Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Akademický rok: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024
Výuka v ZS (15 týdnů): 18. 9. 2023 – 5. 1. 2024
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Děkanské, rektorské volno 22. 12. 2023 a 29. 12. 2023
  (v 52. kalendářním týdnu výuka neprobíhá)
Výuka v LS (15 týdnů): 12. 2. 2024 – 24. 5. 2024
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Akademický týden UP 19. 2. 2024 – 25. 2. 2024
Sportovní den UP

15. 5. 2024

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
- zimní semestr
2. a vyšší ročníky FZV UP 4. 9. 2023 v 10:00 hod.
1. ročníky FZV UP 4. 9. 2023 v 12:00 hod.
- letní semestr
všechny ročníky FZV UP 30. 1. 2024 v 9:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:

11. 9. 2023 ve 24:00 hod. (zimní semestr)
  8. 2. 2024 ve 24:00 hod. (letní semestr)

 
Zahájení výuky: 18. 9. 2023
  (u kombinované formy studia může
výuka začít již v týdnu od 11. 9. 2023)
Imatrikulace studentů 1. ročníků: 11.9.2023
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru 8. 1. 2024 – 9. 2. 2024
- v letním semestru 27. 5. 2024 – 30. 6. 2024
 
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023
za akademický rok 2023/2024 6. 9. 2024
 
Den otevřených dveří: 1. 12. 2023 a 27. 1. 2024
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Termíny zápisů 2023/2024

Termíny zápisů do 1. ročníků

Kontrola plnění studijních povinností/ Zápis do vyšších ročníků

  • kontrolu studijních povinností provádí studijní oddělení na základě údajů v elektronickém informačním systému (IS STAG);
  • nejpozději do 10.9.2023 jsou studenti povinni potvrdit správnost údajů v IS STAG a zapsat se do ak. roku 2023/2024;
  • potvrzení správnosti údajů i zápis do vyššího ročníku provádí studenti elektronicky prostřednictvím IS STAG;
  • postup pro kontrolu studijních výsledků a zápis do akad. roku 2023/2024.

Elektronické zápisy předmětů zimního semestru

  • předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků

      od 4.9.2023 (12:00 hod) do 11.9.2023 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

  • předměty zařazené do studijních plánů 2. a vyšších ročníků

      od 4.9.2023 (10:00 hod) do 11.9.2023 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

Elektronické zápisy předmětů letního semestru

      od 30.1.2024 (09:00 hod) do 8.2.2024 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

 

Upozornění pro studenty kombinovaných forem studia:
 
V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny předměty, které se jim k zápisu nabízí, tj. případně i předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny do letního semestru.
 

Státní závěrečné zkoušky 2022/2023

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Ergoterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Pediatrické ošetřovatelství Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Porodní asistentka / Porodní asistence Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Radiologická asistence / Radiologický asistent Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra / Všeobecné ošetřovatelství Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zdravotnický záchranář Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Porodní asistentka / Porodní asistence Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra / Všeobecné ošetřovatelství Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Organizace a řízení ve zdravotnictví Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Organizace a řízení ve zdravotnictví Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 2022/2023

Doktorský studijní program
Ošetřovatelství Termíny, Komise Harmonogram    

 

Imatrikulace

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)