Bakalářské a magisterské studium

Informace pro studenty

  • Brožura FZV pro ak. rok 2023/2024 (členění fakulty, kontakty, studijní plány)

 

Studijní plány

Akademický rok 2023/2024

Požadované počty kreditů

Bakalářské studijní programy

Ergoterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 52     60
2. 51 18* 9* 60
3. 50     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Fyzioterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 51     60
2. 51 18* 9* 60
3. 51     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Ochrana a podpora zdraví – prezenční/kombinované studiu

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 55 5 - 60
3. 56 4 - 60
Celkem 169 11 - 180

 

Pediatrické ošetřovatelství - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 55 5 - 60
Celkem 171 9 - 180

 

 

Physiotherapy - (studium v anglickém jazyce)

Ročník A B C Součet
1. 54     60
2. 54 22* 8* 60
3. 55     60
4. 47     60
Celkem 240 22 8 180

 

Porodní asistence - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 54 4   60
2. 53 4 8* 60
3. 55 2   60
Celkem 162 10 8 180

 

Radiologická asistence - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 59     60
2. 50 10* 4* 60
3. 57     60
Celkem 166 10 4 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Všeobecné ošetřovatelství - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 56 4 - 60
2. 57 3 - 60
3. 57 3 - 60
Celkem 170 10 - 180

 

Zdravotnické záchranářství - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty 1. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 174 6 - 180

 

Navazující magisterské studijní programy

Aplikovaná fyzioterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 56 6* 6* 60
2. 52     60
Celkem 108 6 6 120

*za celou dobu dvouletého studia

 

Intenzivní péče v porodní asistenci - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 59 1 0 60
2. 59 1 0 60
Celkem 118 2 0 120

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

Vysvětlivky ke studijnímu plánu

Rozsah hodin Zakončení
S počet vyučovacích hodin za semestr Zp zápočet
T počet vyučovaných týdnů za semestr Ko kolokvium
D počet vyučovaných dnů za semestr Zk zkouška
    Szv státní závěrečná zkouška
       
 
Doporučený semestr Doporučený rok
ZS zimní semestr stanovuje nejnižší možný studijní ročník,
LS letní semestr od kterého lze předmět zapsat
 
Kredity - počet kreditů, které student absolvováním předmětu získá

Rozvrhy

Akademický rok 2023/2024 - změna vyhrazena

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Ergoterapie 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Fyzioterapie 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Ochrana a podpora zdraví 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Pediatrické ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Porodní asistence 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Radiologická asistence 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Zdravotnické záchranářství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Ochrana a podpora zdraví 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Porodní asistence 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Zdravotnické záchranářství 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie 1.ročník 2.ročník  
Intenzivní péče v porodní asistenci   2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví   2.ročník  
Specializace v ošetřovatelství   2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice   2.ročník  
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci 1.ročník 2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1.ročník 2.ročník  
Specializace v ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1.ročník 2.ročník  

Bakalářské a diplomové práce

Poskytnutí informací pro studijní účely ve FN Olomouc

Žádost o poskytnutí odborných informací či dotazníkové šetření lze provést pouze se souhlasem vedoucího pracoviště a se schválením náměstkyně nelékařských oborů nebo vedoucí Odboru kvality, bez tohoto schválení není možno sběr dat či shromažďování odborných informací na jednotlivých pracovištích provádět. Formulář žádosti:

V případě, že v rámci sběru dat bude žadatel nahlížet do zdravotnické dokumentace, musí být v každé dokumentaci založen formulář:

Podrobné informace naleznete zde:

https://www.fnol.cz/poskytnuti-informaci-pro-studijni-ucely

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)