Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Akademický rok: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v ZS (15 týdnů): 20. 9. 2021 – 7. 1. 2022
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Děkanské, rektorské volno 31. 12. 2021
 
Výuka v LS (15 týdnů): 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Akademický týden UP 14. 2. 2022 – 20. 2. 2022
Sportovní den UP

28. 9. 2021
11. 5. 2022

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
- zimní semestr
2. a vyšší ročníky FZV UP 1. 9. 2021 v 9:00 hod.
1. ročníky FZV UP 1. 9. 2021 v 11:00 hod.
- letní semestr
všechny ročníky FZV UP 1. 2. 2022 v 9:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:

13. 9. 2021 ve 24:00 hod. (zimní semestr)
10. 2. 2022 ve 24:00 hod. (letní semestr)

 
Zahájení výuky: 20. 9. 2021
  (neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 13. 9. 2021)
Imatrikulace studentů 1. ročníků:  
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru 10. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru 30. 5. 2022 – 30. 6. 2022
 
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
 
Den otevřených dveří: 3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Termíny zápisů 2021/2022

Termíny zápisů do 1. ročníků

  • podrobný rozpis

Termíny kontrol plnění studijních povinností

  • podrobný rozpis

Elektronické zápisy předmětů zimního semestru

  • předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků

      od 1.9.2021 (11:00 hod) do 13.9.2021 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

  • předměty zařazené do studijních plánů 2. a vyšších ročníků

      od 1.9.2021 (09:00 hod) do 13.9.2021 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

Elektronické zápisy předmětů letního semestru

      od 1.2.2022 (09:00 hod) do 10.2.2022 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

 

Upozornění pro studenty kombinovaných forem studia:
 
V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny předměty, které se jim k zápisu nabízí, tj. případně i předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny do letního semestru.
 

Státní závěrečné zkoušky 2021/2022

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Ergoterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Pediatrické ošetřovatelství Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Porodní asistentka Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Radiologická asistence / Radiologický asistent Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zdravotnický záchranář Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Porodní asistentka Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Organizace a řízení ve zdravotnictví Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Organizace a řízení ve zdravotnictví Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 2019/2020

Doktorský studijní program
Ošetřovatelství Termíny, Komise Harmonogram