Odborná praxe

Odborná praxe přináší velké příležitosti pro studenty i poskytovatele odborných praxí. Studenti touto formou získají cenné zkušenosti, ověří si znalosti a dovednosti získané během studia jednotlivých předmětů příslušného studijního programu, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích. Ke zdokonalení praktických činností mohou studenti využít k nácviku také praktické učebny.

 

Podmínkou výkonu odborné praxe je smlouva nebo dohoda mezi:

  1. Poskytovatelem zdravotních služeb a vzdělávací institucí nebo
  2. Poskytovatelem zdravotních skužeb a studentem.

Studenti jsou před nástupem na odbornou praxi seznámeni s dokumentem Poučení studenta FZV UP.

Aktuální informace poskytovatele zdravotních služeb - požadavky plnění odborné praxe

Obecný postup při zajištění odborných praxí FZV UP

Poskytovatele zdravotních služeb

Další dokumenty

Dokumenty Ústavu ošetřovatelství

  • Žádost obecná
  • Potvrzení o výkonu profese
  • Souhlas s realizací praxe
  • Rozpis směn

Dokumenty Ústavu porodní asistence

  • Žádost obecná
  • Potvrzení o výkonu profese
  • Souhlas s realizací praxe
  • Rozpis směn

Poranění během plnění praxe