Časopis Profese online

pondělí 3. červen 2019, 9:05

Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky. Je určen profesionálům v nelékařských zdravotnických oborech – ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a všech specializací ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj vědní a teoretické báze zdravotnických oborů. Redakce přijímá též odborné články z oborů antropologie, psychologie a sociologie. Časopis vychází 2x ročně (duben a říjen). Uzávěrka časopisu je pro 1. číslo 20. února a pro 2. číslo 20. srpna příslušného roku. Za přijetí příspěvku redakce neúčtuje žádný vstupní poplatek. Zpoplatněno není ani publikování příspěvku v časopise.

Zpět