E-Learning

LMS Moodle

Univerzita Palackého používá LMS Moodle, který patří mezi nejrozšířenější LMS. Slouží k oboustranné komunikaci mezi studentem a vyučujícím. Součástí jsou studijní texty, doplňující studijní materiál, slovníčky, úkoly, cvičné i závěrečné testy.

Do systému Moodle je možné se přihlásit na adrese https://moodle.upol.cz pomocí ID studenta a hesla (stejné jako pro Portál UP), případně je možné využít i přihlášení pomocí kliknutí na příslušnou ikonu v Portálu UP.

Další informace naleznete zde: https://cvt.upol.cz/moodle/