Hodnocení vědy a výzkumu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace provádí hodnocení výzkumných organizací podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M2017+).

Podkladem pro hodnocení je každoroční odevzdávání výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Definice výsledků vědy a výzkumu, které se odevzdávají do RIV.

Univerzita Palackého používá k vykazování výsledků databázi OBD (Osobní bibliografická databáze).


Zadávání do OBD se řídí:


Pro zadávání jsou připraveny formuláře - jejich vyplnění a termíny odevzdání konzultujte s pracovníky sekretariátů vašich pracovišť.


Při vykazování výsledků do RIV jsou potřeba i údaje z bibliografických či citačních databází, např. Web of Science či Scopus.


V případě jakékoli pochybnosti se obraťte na pracovníky sekretariátu svého pracoviště nebo na paní Mgr. Natašu Pospíšilovou (natasa.pospisilova@upol.cz), fakultní administrátorku OBD. Je důležité, aby byly publikace zadány kompletně a správně – dle výše uvedených směrnic zodpovídá za správnost autor.


Harmonogram odevzdávání výsledků do OBD:

  • výsledky je potřeba do OBD vložit do konce kalendářního roku (popř. do konce ledna, jedná-li se o výsledky publikované na konci roku)
  • do konce února následujícího roku pak fakultní administrátorka OBD připraví výsledky tak, aby mohly být zaslány do RIV
  • rektorátní pracoviště připravené výsledky podrobuje finální kontrole během měsíce března a zařizuje jejich zaslání do RIV (obvykle v dubnu)
  • výsledky jsou v RIV k dispozici obvykle do konce června


Další důležité odkazy: