Hodnocení vědy a výzkumu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace provádí hodnocení výzkumných organizací podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M2017+).

Podkladem pro hodnocení je každoroční odevzdávání výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Definice výsledků vědy a výzkumu, které se odevzdávají do RIV.

Univerzita Palackého používá k vykazování výsledků databázi OBD (Osobní bibliografická databáze).


Zadávání do OBD se řídí:


Pro zadávání jsou připraveny formuláře - jejich vyplnění a termíny odevzdání konzultujte s pracovníky sekretariátů vašich pracovišť.


Při vykazování výsledků do RIV jsou potřeba i údaje z bibliografických či citačních databází, např. Web of Science či Scopus.


Harmonogram odevzdávání výsledků do OBD:

  • do konce kalendářního roku (popř. do konce ledna, jedná-li se o výsledky publikované na konci roku) je potřeba vložit výsledky do OBD
  • do konce února následujícího roku pak fakultní administrátorka OBD připraví výsledky tak, aby mohly být zaslány do RIV
  • během měsíce března rektorátní pracoviště připravené výsledky podrobuje finální univerzitní kontrole
  • obvykle v dubnu zasílá rektorátní pracoviště výsledky do RIV
  • do konce června jsou výsledky zveřejněny v RIV

 

Je důležité, aby byly publikace zadány kompletně a správně – dle výše uvedených směrnic zodpovídá za správnost autor.

 

V případě jakékoliv pochybnosti se obraťte na:

  • pracovníka sekretariátu vašeho pracoviště
  • na fakultní administrátorku OBD paní Mgr. Natašu Pospíšilovou (natasa.pospisilova@upol.cz )


Další důležité odkazy:

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)