Vědecká rada fakulty zdravotnických věd má dva nové členy

Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 12. květen 2022, 13:00 – Text: David Kresta

Docenti Helena Kollárová a Ondřej Holý jsou novými členy Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého. Jejich nominaci schválil v uplynulém týdnu akademický senát. Návrh předložil děkan fakulty Jiří Vévoda. „Oba pokládám za vynikající odborníky, proto jsem se je rozhodl nominovat,“ uvedl.

S Univerzitou Palackého spojila Helena Kollárová celý svůj profesní život. Po promoci na olomoucké lékařské fakultě nastoupila na katedru sociálního lékařství. Od roku 1989 působila v Ústavu preventivního lékařství, kde pracovala nejprve jako jeho tajemnice, později jako zástupkyně přednosty pro výuku a od roku 2009 ve funkci přednostky. V roce 2019 se stala přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví. Na fakultě zdravotnických věd působí od března 2022, je přednostkou Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví. „Jsem na fakultě v podstatě nováčkem, i proto si považuji za velkou čest být nominována. Aktivně jsem se vždy zapojovala do výuky a budu tak činit i nadále. Blaho a spokojenost studentů jsou pro mě prioritou,“ zdůraznila Kollárová.

Ondřej Holý absolvoval studia na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity, lékařské fakultě a přírodovědecké fakultě v Olomouci a před dvěma lety byl jmenován docentem v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie v Ústavu veřejného zdravotnictví olomoucké lékařské fakulty. Na Fakultě zdravotnických věd působí Ondřej Holý od loňského podzimu, je ředitelem Centra vědy a výzkumu a rovněž proděkanem pro strategické řízení a kvalitu. „Na fakultě jsem poměrně krátce, o to větší je pro mě čest, že jsem byl nominován do vědecké rady. Veškeré své konání budu dělat pro blaho fakulty jako takové,“ sdělil Holý senátorům.

O nominovaných členech bývá zvykem hlasovat tajnou volbou, v tomto případě se však senátoři rozhodli hlasovat veřejně a se jmenováním docentky Kollárové a docenta Holého členy Vědecké rady FZV UP souhlasili jednomyslně.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)