Kolejní rada UP má nové složení a obnovuje svou činnost

Středa 29. březen 2023, 11:24 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Nové složení a čerstvou energii pro pomoc s řešením problémů a zpříjemňováním bydlení na kolejích Univerzity Palackého (UP) má v těchto dnech ustanovená mimořádná Kolejní rada UP (MKR). Poradní orgán rektora je aktuálně složen ze sedmi studentek a studentů, přičemž každý zastupuje jednu univerzitní kolej. Její členové jsou připraveni pomoci všem, kteří nebudou vědět, kam se v souvislosti s ubytováním obrátit.

PROČ MIMOŘÁDNÁ KOLEJNÍ RADA?

Dočasnou mimořádnou Kolejní radu UP jmenoval dle Řádu vysokoškolské koleje UP počátkem března rektor Martin Procházka po dohodě se studentskými senátory, kteří mu doporučili kandidáty z řad studentů ubytovaných na kolejích. Mimořádný orgán bude fungovat do zvolení členů řádné Kolejní rady UP ve volbách, které se připravují na začátek zimního semestru.

Ustavující zasedání Mimořádné kolejní rady UP svolal na 1. března druhý místopředseda Akademického senátu UP Michal Nguyen, který jej také řídil. Předsedou byl zvolen Martin Jenčo, místopředsedkyní Katarína Szemanová, oba jednohlasně.

„Rádi bychom vedení Správy kolejí a menz tlumočili podněty a postřehy ubytovaných studentek a studentů,“ podotkl předseda kolejní rady Martin Jenčo.

ČINNOST KOLEJNÍ RADY

Kolejní rada je poradním orgánem rektora. Každá kolej je v ní zastoupena jedním zástupcem, kterého volí studenti ubytovaní na kolejích z vlastních řad. Rada zastupuje ubytované při jednáních s vedením Správy kolejí a menz UP (SKM) nebo s vedením univerzity a vykonává další činnosti spojené s ubytováním na kolejích. Dohlíží na dodržování práv a povinností studentů, které vyplývají z Řádu vysokoškolské koleje UP, Domovního řádu VŠ koleje a smluv o ubytování. Kromě těchto dokumentů rada projednává návrhy a dává doporučení i k ceníku kolejného pro studenty a dalším vnitřním normám, které se vztahují k ubytování studentů na kolejích.

„Fungování kolejní rady považujeme za přínosné například pro operativnější zprostředkování podnětů ubytovaných studentů, které se k nám nedostanou dalšími funkčními kanály, což bylo také jedním z témat, které jsme probírali na naší první schůzce v pondělí 27. března. Věřím, že se naše společná komunikace povede v příjemném a konstruktivním duchu,“ doplnil ředitel SKM Libor Kolář.

ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY

Povinností Kolejní rady UP je informovat ubytované studenty o termínech a místech svých zasedání, která jsou veřejná a konají se zpravidla jednou měsíčně. Poslední jednání Kolejní rady UP se uskutečnilo v pondělí 27. března 2023.

„Projednávali jsme několik podnětů napříč kolejemi. Mezi nejakutnější patřil problém s připojením na WiFi, který je aktuálně v řešení, a také rozšíření možnosti recyklace na kolejích. Rádi bychom vyzvali ubytované studenty, aby se na nás neváhali obrátit na e-mail kolejnirada@upol.cz nebo prostřednictvím formuláře na našem webu,“ vyzval ubytované předseda kolejní rady Jenčo.

PODZIMNÍ VOLBY

Elektronické volby řádné Kolejní rady UP zorganizuje MKR na podzim tohoto roku. Budou jednokolové a zástupcem každé koleje se stane kandidát, který ve volbách na dané koleji získá nejvyšší počet hlasů. Mimořádnou volební komisi v počtu minimálně 3 členů jmenuje z řad studentů univerzity předseda Akademického senátu UP (AS UP) po projednání se senátory AS UP z řad studentů. Mandát členů předchozí Kolejní rady UP zanikl, dle příslušné normy, když po dobu nejméně 3 měsíců nebyl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup žádný zápis ze zasedání KR UP. S podzimním zvolením nové Kolejní rady UP rovněž zanikne mandát té mimořádné. Funkční období členů Kolejní rady UP jsou dva roky.

Složení mimořádné Kolejní rady UP:
Anežka Staňková (kolej Šmeralova)
Kristýna Kenížová (kolej J. L. Fischera)
Štěpán Filipčík (kolej 17. listopadu)
Martin Jenčo – předseda (kolej Neředín)
Bc. Pavlína Břoušková (kolej gen. Svobody)
Katarína Szemanová – místopředsedkyně (kolej Evžena Rošického)
Ada Vlach (kolej Chválkovice)

Kontakt: kolejnirada@upol.cz
Web: skm.upol.cz/kr

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)