Evaluace

Bližší informace k studentské evaluaci předmětů naleznete zde:
https://eval.upol.cz/StudentEvaluation