Významná mezinárodní konference Olomoucké právnické dny se uskuteční již podvanácté

Loňský ročník konference přilákal na 330 odborníků.
Foto: Gabriela Knýblová
středa 16. květen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta finišuje s přípravami na svou nejvýznamnější událost v oblasti vědecké činnosti. Tradiční mezinárodní konference Olomoucké právnické dny se uskuteční 24. a 25. května. Fakulta očekává, že dvoudenní odborné sympózium přiláká na 300 odborníků.

Konference se bude opět odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci, kterou i letos moderuje Michal Vávra, účast přislíbili významní experti a vlivní právníci současnosti jako Jiří Přibáň z Cardiff Law School, University of Wales, nebo Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Při hledání tématu plenárního zasedání jsme využili letošního výročí vzniku republiky. Vybraní řečníci si připravují příspěvky na téma 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva. Druhá část konference bude mít tradičně formu tematicky zaměřených sekcí. Věřím, že sympozium opět přinese velmi živou a plodnou vědeckou debatu,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP.

Počet tematických sekcí se letos rozroste na patnáct. Jejími odbornými garanty budou akademici z pořádající fakulty. Nová bude například Sekce teorie práva a právních dějin, kde účastníci budou řešit výuku teorie práva na českých a slovenských právnických fakultách, nebo Sekce mimosoudní metody řešení sporů či Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády ČR. Garantem bude Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti, a spolu s kolegy budou řešit téma Responding to hybrid threats by force: international and national law aspects. „Téma vzniklo na popud a po dohodě s armádou. Otázka použití ozbrojených sil v reakci na hybridní hrozby, například kybernetické, je mimořádně aktuální téma. Aktuálnost podtrhuje fakt, že se s příspěvky hlásili kolegové z USA, Jižní Afriky, Asie i Evropy,“ vyjmenoval Martin Faix. 

Velmi zajímavě se rýsuje i Sekce ústavního práva. V její první části zaměřené na lidská práva v praxi ústavních soudů se svým příspěvkem vystoupí mimo jiné Vojtěch Šimíček, soudce Ústavního soudu. V druhé části už bude jednacím jazykem angličtina a mluvit se bude o tématu Human Rights in the Practice of Domestic Courts. Příspěvek do této části si připravuje také Jonas Christoffersen, ředitel Dánského institutu pro lidská práva.

Mezinárodní vědeckou konferenci organizuje právnická fakulta v květnu každoročně, letos již podvanácté. Součástí letošního ročníku bude i slavnostní společenský večer.

Zájemci o účast se mohou stále hlásit přes speciální registrační formulář. Veškeré podrobnosti ke konferenci jsou pak na webových stránkách fakulty. Pořadatelé je pravidelně aktualizují.