Vyhlášení voleb do AS UP v Olomouci

Pondělí 24. únor 2020, 13:32

Na zasedání dne 15. 11. 2019 přijal Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci usnesení v souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci a vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období od 28. 5. 2020 do 27. 5. 2023.

Dne 29. 1. 2020 bylo na jednání AS FZV UP  schváleno usnesení týkající se zvolení členů Dílčí volební komise AS FZV. Následně 6. 2. 2020 na schůzi Dílčí volební komise (DVK) FZV UP byl zvolen předseda a místopředsedkyně.

Složení Dílčí volební komise AS FZV UP:

  • doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. (předseda)
  • Mgr. Kateřina Janoušková (místopředsedkyně)
  • Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
  • Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
  • Jana Kozlovská
  • Veronika Nováková

Dne 18. 2. 2020 bylo na schůzi DVK schválen Harmonogram voleb na FZV UP v Olomouci:
Místnost pro konání voleb: Velká zasedací místnost Děkanátu FZV, Hněvotínská 3, 771 15 Olomouc.

Časový harmonogram průběhu voleb:

24. 2.–5. 3. 2020 předkládání písemných návrhů na kandidáty pro volby do AS UP.
  Návrhové lístky přijímá předseda DVK  doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D.
26. 3. 2020 Čtvrtek 08:00 - 17:00 hod. Volby do AS UP
27. 3. 2020 Pátek 08:00 - 16:00 hod. Volby do AS UP
27. 3. 2020 Pátek 16:00 - 18:00 hod. Ukončení voleb a vyhodnocení hlasování
do 7. 4. 2020 Vyhlášení výsledků voleb    
do 9. 4. 2020 Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb    
do 7. 5. 2020 Termín pro případné opakování voleb    

Vyzýváme členy akademické obce k podávání návrhů kandidátů z řad akademických pracovníků FZV UP. Za FZV UP budou zvoleni 2 kandidáti z řad akademických pracovníků  a 1 zástupce z řad studentů do Akademického senátu UP v Olomouci.
Totožnost voliče budou ověřovat přítomní členové dílčí volební před vydáním hlasovacího lístku dle občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu zaměstnance UP či průkazu studenta UP.

K nominaci doporučujeme použít přiložený formulář „Návrh kandidáta pro volby do AS UP v Olomouci“.


Těšíme se na Vaši účast
doc. PaedDr. M. Kopeckému, Ph.D.
předseda Dílčí volební komise

 

Zpět