Novela vnitřní normy - Cestovní náhrady

Pátek 24. leden 2020, 14:19

Dnem 1. 2. 2020 nabývá účinnosti novela č. 1 vnitřní normy Cestovní náhrady.

Odkaz:
https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N01.pdf

 

Zpět