Nová vnitřní norma UP

Čtvrtek 7. leden 2021, 13:30

Dnem 8. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

 

R-B-19/19-N02 – Novela č. 2 – Cestovní náhrady       


Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N02.pdf

Zpět