Nejmladší fakultu čekají senátní volby

Senátoři vyhlásili volby na svém únorovém zasedání.
Foto: Velena Mazochová
neděle 25. únor 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Akademici a studenti fakulty zdravotnických věd budou v březnu rozhodovat o složení svého akademického senátu pro funkční období 2018 - 2021. Návrhy na příští senátory mohou zasílat do 8. března. 

Volby vyhlásil fakultní akademický senát na dny 22. a 23. března. Schválil také jejich časový harmonogram i složení volební komise. Jako zástupci akademické obce v ní budou pracovat Marie Pavlíková, Radka Kozáková a Lenka Šáteková, za studenty přijali členství Kristina Greplová a Adéla Kummerová. „S členstvím ve volební komisi souhlasily a v souladu s volebním řádem se zavázaly, že nepřijmou kandidaturu na senátora,“ doplnil předseda senátu Lukáš Merz. 

Komise přijímá návrhy na kandidáty ode dne vyhlášení voleb do 8. března a po zajištění souhlasu s kandidaturou zveřejní jejich seznam na úřední desce fakulty. „Stanoví také přesný časový harmonogram volebních dnů a otevření volebních místností,“ uvedl Lukáš Merz. Studenty a akademické pracovníky zároveň vyzval k účasti na senátních volbách a k zasílání návrhů na kandidáty. Termíny, připadající na čtvrtek a pátek, umožní zúčastnit se voleb i studentům kombinovaného studia. 

Do dvanáctičlenného akademického senátu budou voliči vybírat osm zástupců z řad akademických pracovníků a čtyři studenty. Tříleté funkční období nového senátu fakulty zdravotnických věd začíná 28. března.

Volby vyhlásil akademický senát FZV na svém zasedání 22. února. Schválil také návrh děkana na nominaci přednosty Ústavu porodní asistence Martina Procházky do Etické komise UP nebo metodiku dělení finančních prostředků pro rok 2018.