Čtvrtou proděkankou nejmladší fakulty bude Helena Kisvetrová

Helena Kisvetrová povede proděkanský úsek pro kvalitu a vnitřní záležitosti.
Ilustrační foto z oslav 10. výročí FZV: Archiv Žurnálu UP
pátek 11. květen 2018, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Struktura nejužšího vedení fakulty zdravotnických věd se od 1. června rozšíří o úsek pro kvalitu a vnitřní záležitosti. Povede jej současná zástupkyně ředitele fakultního Centra pro vědu a výzkum Helena Kisvetrová.  Se záměrem děkana jmenovat novou proděkanku vyslovil souhlas akademický senát FZV na svém květnovém zasedání.

S důvody rozšíření proděkanského týmu seznámil senátory proděkan pro vědu a výzkum David Školoudík. Zdůraznil přitom, že dosavadní počet tří proděkanů neodpovídá nárůstu činností a nárokům spojených zejména s procesem akreditace. „V tomto roce má naše fakulta jako první na univerzitě projít hodnocením kvality, což je důležité jak pro nás, tak pro celou univerzitu. Obecně nejde přitom o to, že by nás měl někdo posuzovat, jestli pracujeme kvalitně, ale především o garanci pro studenty a zaměstnance, že zde budou nastavena a dodržována určitá pravidla,“ uvedl David Školoudík, který zároveň novou proděkanku krátce představil jako osobnost s potřebnými kompetencemi. „Agendy bude tolik, že proděkana, který se bude věnovat právě tomuto úseku, budeme určitě potřebovat. Očekáváme, že nová proděkanka bude komunikovat zejména s prorektorkou Hanou Marešovou,“ doplnil David Školoudík.

Kromě něj tvoří současné nejužší vedení fakulty proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti a statutární zástupkyně děkana Zdeňka Mikšová a proděkanka pro zahraniční spolupráci a vnější a vnitřní záležitosti Radka Filipčíková. Část její agendy převezme od prvního června právě Helena Kisvetrová.

Posílení proděkanského týmu se odrazilo i ve změnách Organizačního řádu FZV, jehož novelu předložila senátu v zastoupení děkana tajemnice fakulty Lenka Doleželová. Senátoři ji schválili stejně jako nominaci nového člena senátní legislativní komise. Stal se jím Karel Vítek z Ústavu zdravotnického managementu, který nahradil Reného Šiftu. V diskuzi se senát věnoval také stavu příprav anglické verze studijního programu Fyzioterapie.