Výběrové řízení FZV na místa akademických pracovníků

čtvrtek 9. květen 2019, 15:46

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. září 2019:

Odborný asistent/odborná asistentka s vědeckou hodností Ústavu fyzioterapie

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,5 tj. 20 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie nebo blízce příbuzném oboru
 • akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • praxe v oboru minimálně 3 roky
 • pedagogická praxe minimálně 1 rok
 • aktivní znalost anglického jazyka referenční úrovně B1
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Odborný asistent/odborná asistentka bez vědecké hodnosti Ústavu fyzioterapie

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,8 tj. 32 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání magisterského studijního programu v oboru fyzioterapie nebo blízce příbuzném oboru
 • alespoň zahájení studia doktorského studijního programu
 • praxe v oboru nejméně 3 roky
 • pedagogická praxe výhodou
 • zkušenost s účastí ve vědeckých projektech a podíl na publikační činnosti výhodou
 • aktivní znalost anglického jazyka referenční úrovně B1
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Odborný asistent/odborná asistentka Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru anglické filologie nebo blízce příbuzném oboru
 • alespoň zahájení studia doktorského studijního programu nebo akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • pedagogická praxe minimálně 3 roky
 • zkušenosti s výukou zdravotnické angličtiny
 • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Odborný asistent/odborná asistentka Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,5 tj. 20 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru latinské filologie nebo blízce příbuzném oboru
 • alespoň zahájení studia doktorského studijního programu nebo akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • pedagogická praxe minimálně 3 roky
 • zkušenosti s výukou latinské lékařské terminologie
 • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Asistent/asistentka Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,8 tj. 32 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru psychologie nebo blízce příbuzném oboru
 • praxe v oboru minimálně jeden rok
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru výhodou
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Asistent/asistentka Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,5 tj. 20 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru filozofie nebo blízce příbuzném oboru
 • pedagogická praxe minimálně 1 rok
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru výhodou
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Odborný asistent/odborná asistentka s vědeckou hodností Ústavu zdravotnického managementu

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru veřejné zdravotnictví nebo blízce příbuzném oboru
 • akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • praxe v oboru minimálně 3 roky
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Asistent/asistentka Ústavu zdravotnického managementu

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,4 tj. 16 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru management a ekonomika nebo blízce příbuzném oboru
 • praxe v oboru minimálně 1 rok
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů prokazujících úroveň znalosti anglického jazyka
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.

Termín podávání přihlášek je do 10. 06. 2019. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
děkanát - personální a mzdový referát
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Obálku označte "Výběrové řízení FZV".