Novela normy UP

středa 27. únor 2019, 9:22

Dnem 1. března 2019 nabývá účinnosti norma UP:

B3-13/7-SR-N09 – Novela č. 9 – Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění) – Seznam schválených projektů v roce 2019 

 

Odkaz:   https://files.upol.cz/normy/normy/B3-13-7-SR-N09.pdf