Nové vnitřní normy FZV

středa 30. leden 2019, 12:08
  • FZV-B-18/10 - Vnitřní norma pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV UP
  • FZV-B-18/10-N01 - Novela č. 1 k Vnitřní normě pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV UP
  • FZV-B-18/02-N02 - Novela č. 2 k Vnitřní normě ke stipendijnímu řádu UP ve znění Novely č. 1

 

Dokumenty naleznete v normách FZV na UPSharu UP.