Nová norma B3-12/1-MPK-N08

pondělí 7. leden 2019, 14:43

Dnem 7. ledna 2019 nabývá účinnosti norma UP:

B3-12/1-MPK-N08 Novela č. 8 – Cestovní náhrady