Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních - kurz celoživotního vzdělávání

friday 26. april 2019, 9:45

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství pořádá:

kurz celoživotního vzdělávání - Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních

Kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, radiologické asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotnické záchranáře

Termín podání přihlášky: 25. 4. - 5. 9. 2019

Přihlášky se podávají elektronickou formou, prostřednictvím Portálu CŽV UP v Olomouci
Přihláška do kurzu