Covid-19

Koordinátor COVID 19 na FZV

Kontakt: 

e-mal: zdenka.miksova@upol.cz  
telefon: 585 632 804.

Aktuální informace vedení FZV UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR vydává následující pravidla pro realizaci výuky v ZS akademického roku 2020/2021 na FZV UP:

Výsledky ankety COVID 19 na FZV a shrnutí komentářů s vyjádřením vedení FZV

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatřeních jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

Informace pro uchazeče o studium na FZV