Úřední deska

Oznámení

7. 1. 2021

Dnem 8. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP: R-B-19/19-N02 – Novela č. 2 – Cestovní náhrady        Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N02.pdf

24. 1. 2020

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“ Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02...

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017
FZV-A-4-2017 Jednací řád AS FZV 29.5.2017
FZV-A-17-03-ÚZ02 Volební řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015
FZV-A-11-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FZV UP - úplné znění 4.2.2011

Vnitřní norma

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1.9.2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.3.2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15.9.2016
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1.9.2016
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14.10.2015
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2.7.2014
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-VZ-2019 Výroční zpráva FZV za rok 2019 1.1.2020
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1.1.2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1.1.2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1.1.2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1.1.2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1.1.2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1.1.2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1.1.2012

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Vědecká rada

Archiv úřední desky